SOVITTELUN HYÖDYT

MITÄ HYÖTYÄ SOVITTELUSTA ON?

Sovittelu antaa mahdollisuuden

* keskustella tapahtuneesta
* tulla kuulluksi
* käsitellä tapahtumia ja niihin liittyviä tunteita ja näin edistää tapahtumista       toipumista
* sopia vahinkojen korvaamisesta
* lieventää ja korjata rikoksen tai riidan aiheuttamia haittoja
* saada tietoa tuki- ja jatkopalveluista
* vaikuttaa asian jatkokäsittelyyn
* oivaltaa ja oppia uusia ajattelutapoja

Sovittelussa voidaan sopia hyvitys esim. anteeksipyyntönä, rahakorvauksena, työkorvauksena tai käyttäytymissopimuksena.

Sovittelussa tehdyt vahingonkorvaussopimukset täyttyvät hyvin. Siksi uhrin mahdollisuus toteutuneeseen vahingonkorvaukseen on sovitttelun kautta todennäköinen. Maksusuunnitelmista sopiminen ja vaihtoehtoiset korvaustavat auttavat vahingonkorvaajaa selviytymään vastuustaan.

Saavutettu sovinto saattaa johtaa esitutkinnan rajoittamiseen, syyttämättä jättämiseen tai rangaistuksen lieventämiseen.

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/76552/hevan_suosituksia_kh.pdf?sequence=1

Klikkaamalla kuvaa pääset tutustumaan 
henkilövahinkojen korvaus-suosituksiin.