YLEISTÄ SOVITTELUSTA

MITÄ SOVITTELU ON?

* luottamuksellista ja puolueetonta
* vapaaehtoista ja maksutonta
* lakisääteistä


MITÄ SOVITELLAAN?

Rikoksia, joiden osapuolina ovat asianomistaja ja rikoksesta epäilty, kuten

* vahingonteot
* pahoinpitelyt
* varkaudet, ryöstöt
* omaisuusrikokset
* luvattomat käytöt ja käyttövarkaudet
* kotirauhan rikkomiset
* kunnianloukkaukset
* riita-asiat (mm. koulukiusaaminen, naapuruusriidat)

Myös alle 15-vuotiaiden tekemiä rikoksia voidaan sovitella. Laki ei lähtökohtaisesti sulje mitään rikosta sovittelun ulkopuolelle. Poikkeuksena on alaikäiseen kohdistuneet rikokset, joissa uhrilla on erityisen suojan tarve. 


KETKÄ SOVITTELEVAT?        

* Sovittelijoina toimivat tehtävään koulutetut vapaaehtoiset sovittelijat,                           sovittelutoimiston ammattihenkilöstön ohjauksessa.TARTU SOVITTELUUN - RAKENNETAAN SOVINTOA