Sovittelun eteneminen

MITEN SOVITTELU ETENEE?

1. Aloitteen sovittelusta voi tehdä sovittelutoimistolle

* rikoksen tai riidan osapuoli

* alaikäisen huoltaja, vajaavaltaisen edunvalvoja tai muu laillinen edustaja

* poliisi, syyttäjä tai muu viranomainen (koulu, nuorisotyö, sosiaalityö...)

Jos kyseessä on väkivaltaa sisältävä rikos, joka on kohdistunut rikoksesta epäillyn puolisoon, lapseen, vanhempaan tai muuhun heihin rinnastettavaan läheiseen, vain poliisi tai syyttäjä voi tehdä aloitteen sovitteluun ryhtymisestä. Alaikäisen henkilön osallistuminen edellyttää, että hänen huoltajansta tai muu laillinen edustajansa suostuu sovitteluun.

2. Sovittelutoimistosta otetaan yhteyttä osapuoliin ja heille kerrotaan

* sovittelusta ja sen merkityksestä

* osapuolten asemasta sovittelussa

* mahdollisuudesta lainopilliseen avustajaan, tukihenkilöön tai tulkkiin

* tuki- ja jatkopalveluista

3. Sovittelutoimistossa tehdään päätös sovittelusta

* Myönteinen päätös, mikäli sovittelun edellytykset täyttyvät

* Kielteinen päätös, mikäli sovittelun edellytykset eivät täyty, esim. osapuoli ei halua sovitella asiaansa

* Päätökset lähetetään osapuolille tiedoksi ja ne ovat valituskelpoisia

* Sovittelutoimisto valitsee sovittelijat

4. Sovitteluneuvottelu

* Sovittelijat mahdollistavat osapuolille kohtaamisen järjestämällä sovitteluneuvottelun

* Sovittelussa käsitellään tapahtumia rakentavassa hengessä eri osapuolia kuunnellen.

* Sovittelu voi edetä sovintoon tai se voidaan keskeyttää.

* Osapuolet allekirjoittavat mahdollisesti syntyneen sopimusasiakirjan, jonka sovittelijat varmentavat allekirjoituksellaan.

5. Sovittelutoimisto seuraa sopimuksen toteutumista.