Yleistä sovittelusta

MITÄ SOVITTELU ON?

* luottamuksellista ja puolueetonta

* vapaaehtoista ja maksutonta

* lakisääteistä

MITÄ SOVITELLAAN?

Rikoksia, joiden osapuolina ovat asianomistaja ja rikoksesta epäilty, kuten

* vahingonteot

* pahoinpitelyt

* varkaudet, ryöstöt

* omaisuusrikokset

* luvattomat käytöt ja käyttövarkaudet

* kotirauhan rikkomiset

* kunnianloukkaukset

* riita-asiat (mm. koulukiusaaminen, naapuruusriidat)

Myös alle 15-vuotiaiden tekemiä rikoksia voidaan sovitella. Laki ei lähtökohtaisesti sulje mitään rikosta sovittelun ulkopuolelle. Poikkeuksena on alaikäiseen kohdistuneet rikokset, joissa uhrilla on erityisen suojan tarve.

KETKÄ SOVITTELEVAT?

* Sovittelijoina toimivat tehtävään koulutetut vapaaehtoiset sovittelijat, sovittelutoimiston ammattihenkilöstön ohjauksessa.

MITÄ HYÖTYÄ SOVITTELUSTA ON?

Sovittelu antaa mahdollisuuden

* keskustella tapahtuneesta

* tulla kuulluksi

* käsitellä tapahtumia ja niihin liittyviä tunteita ja näin edistää tapahtumista toipumista

* sopia vahinkojen korvaamisesta

* lieventää ja korjata rikoksen tai riidan aiheuttamia haittoja

* saada tietoa tuki- ja jatkopalveluista

* vaikuttaa asian jatkokäsittelyyn

* oivaltaa ja oppia uusia ajattelutapoja

Sovittelussa voidaan sopia hyvitys esim. anteeksipyyntönä, rahakorvauksena, työkorvauksena tai käyttäytymissopimuksena.

Sovittelussa tehdyt vahingonkorvaussopimukset täyttyvät hyvin. Siksi uhrin mahdollisuus toteutuneeseen vahingonkorvaukseen on sovittelun kautta todennäköinen. Maksusuunnitelmista sopiminen ja vaihtoehtoiset korvaustavat auttavat vahingonkorvaajaa selviytymään vastuustaan.

Saavutettu sovinto saattaa johtaa esitutkinnan rajoittamiseen, syyttämättä jättämiseen tai rangaistuksen lieventämiseen.

Klikkaamalla kuvaa pääset tutustumaan

henkilövahinkojen korvaus-suosituksiin.

På svenska klicka på

REKOMMENDATIONER AV DELEGATIONEN FÖR PERSONSKADEÄRENDEN

Rakennamme sovintoa- Opas rikosten ja riitojen sovitteluun (2013)